Marihuana lub kannabinoidy mogą stanowić jedne z tych leków. Niniejszy przegląd oceniał skuteczność marihuany lub kannabinoidów w leczeniu padaczki. Obecnie nie można wyciągnąć żadnych wiarygodnych wniosków co do skuteczności kannabinoidów w leczeniu padaczki. Niezbędne są dalsze badania.Two authors independently picked trials for… Read More